AZ ÖSSZEFOGÁS,

MINT A GAZDASÁGI EREDMÉNYESSÉG ZÁLOGA

„Élni fog a nemzet, amely összetart”

(Arany János)

Bemutatjuk a Pannon Korona Szövetkezet történetét, és törekvéseit, mint a forráshiányos környezetben megvalósítható gazdálkodás, innováció és fejlődés egy lehetséges módját. Leírjuk, hogyan alakítottuk ki a közösségi járműgyártás fogalmát és gyakorlatát, hogyan valósítható meg önszerveződő közösségek által az élelmiszer önellátással szerves egységben az ipari-, közlekedési-, szállítási-, és energetikai önellátás.

I. KEZDŐ LÉPÉSEINK

KIS GAZDASÁGTÖRTÉNET, AVAGY AZ ELŐDÖK PÉLDÁJA

Mindennapjainkban kitapintható egy erkölcsi, bizalmi válság, és ennek egyenes következményeként növekvő gazdasági válságot élünk meg. A kilábalás útjait keresve egyre többen hivatkoznak a „nagy gazdasági világválság” néven említett történelmi jelenségre. A gazdaságtörténet kutatói az akkori magyar megoldás kulcsaként említik a szövetkezeti mozgalmat, a Hangya Szövetkezeteket. Sikereik fő okaként a bizalmi válság feloldását, az együttműködést jelölik meg. A különböző gazdasági partnerekkel való együttműködés során közös cégalapításokban is részt vettek, mely társaságok közül több a későbbi gazdasági élet meghatározójává vált. (Pl. a Szerencsi Csokoládégyár)

SZÖVETKEZETÜNK ALAPÍTÁSA

Hazánk és az európai országok gazdasági helyzete folyamatosan romlik, pénzügyi kiszolgáltatottsága nő, és ezzel komoly dilemmákat idéz elő, nem túlzás azt mondani, az erkölcsi válság pénzügyi és létbizonytalansági válságot okozott. Bizonyos érdekkörök azt sulykolják, gazdasági fejlődés, beruházás csakis hitelből, illetve pályázati pénzekből lehetséges - de ez nem igaz. Valljuk, hogy a történelem az élet tanító mestere, mely már más utakat is mutatott. Hazánkat szerető, és érte tenni akaró civil szerveződésünk ezen meggyőződés tudatában, és reménységében hívta életre a Pannon Korona Szövetkezetet. A szövetkezet 2010 áprilisában, Győrben alakult meg, a megyei Magyarok Szövetsége tagjai, és szimpatizánsai közül 41 fő alapító taggal, ez mára 52 fő.

SZÖVETKEZETÜNK fő célkitűzései:

1. Mezőgazdasági gazdálkodók, kistermelők, őstermelők piachoz juttatása, a megtermelt áruk eljuttatása a vásárlókhoz a közvetítői lánc kihagyásával.

2. Kézművesek, régi magyar mesterségeket művelők fennmaradásának segítése, termékeik értékesítése. Mindezt WEBáruház létrehozásával, a termelői, és kézműves beszállítói kör kiterjesztésével.

3. A szövetkezet tagjainak, majd a lakosság mind szélesebb körének értékes magyar árukkal, egészséges, tápláló élelmiszerekkel való ellátása.

4. A szövetkezet tagjai számára munkalehetőség nyújtása, a megélhetés biztosítása.

5.  Minden ötlet felkarolása, amely a Kárpát-medencei nemzeti önellátás megvalósulását segíti.

II. AZ ÚT KIJELÖLÉSE

KÉTSÉGEK, KÉRDÉSEK

A WEBáruház és a termékláncok szervezése során több negatívummal kellett szembesülnünk. Például, hogy a külföldről, multinacionális cégek által behozott termékek a támogatási rendszerek és pénzeszköz átirányítások szövevényéből eredő előnyöket, így főként árelőnyt élveznek. Az ismertség hiánya szintén gátló tényező. Az általában kis mennyiségű helyi termék szállítása az általánosan rendelkezésre álló eszközökkel csak szűk feltételek között gazdaságos. Minduntalan feltettük a következő kérdéseket:

- Miért ütközik akadályokba a helyi termékek és a vásárlók találkozása?

- Lehetséges-e a helyi termékek szállítási költségeinek csökkentése?

- A jövőben is csak az importtól függő, kőolaj alapú szállításra, közlekedésre számíthatunk?

TALÁLKOZÁS

Szövetkezetünk tagjai a szállítási költségek csökkentésének lehetőségeit keresve kapcsolatba kerültek egy pápai járműfejlesztő csapattal. A fejlesztők ötletgazdája, Czobor Imre nevéhez már díjnyertes, alternatív hajtású járművek fűződtek. Így a Széchenyi István Egyetem által támogatott Pápa Mobil jármű, valamint a több kisvállalkozás és az ELTE egy kutatócsoportja bevonásával készített első magyar hidrogén üzemanyagcellás, csúcstechnológiás jármű, a Hy-Go is Pápán készült.

A fejlesztők hívták fel figyelmünket egy piaci résre. A személygépkocsi és a kamion között mindenféle járművet és szállítóeszközt kínálnak a gyártók, de a személygépkocsi és a kerékpár között nincs olyan, mely a világban általánossá váltan árut szállítana. Bemutatták egy általuk kifejlesztett járműcsalád prototípusait, melyek megnyerték tetszésünket, annál is inkább, mert tagjai a piaci rést kitöltve alkalmasak arra, hogy a helyi közlekedési igényeknek megfeleljenek, a helyi termékek versenyképességét az olcsóbbá váló szállítás révén növeljék. Célunk, hogy megszervezzünk és működtessünk egy járműgyártó hálózatot, melynek termékei hozzájárulnak, hogy használóik a helyi szállítási illetve személyi közlekedési igényeiket alacsonyabb ráfordítással elégíthessék ki. Piaci pozícióink biztosításához Uniós jogvédelemmel rendelkezünk.

Közösen rájöttünk, hogy a Kárpát-medencei önellátás megvalósítása során egy komplett rendszerben kell gondolkodnunk, melyben az élelmiszer önellátás mellett fontos résztényező az energetikai, a szállítási és közlekedésbeli, valamint ezek technikai oldalát megvalósító ipari önellátás is! Nemcsak magunknak kell a jó minőségű élelmiszereket, kézművesipari termékeket előállítanunk, de meg kell oldanunk azok piacra, vásárlókhoz való eljuttatását is, méghozzá a leggazdaságosabb módon, lehetőleg saját előállítású környezetbarát járművekkel. A helyi közlekedéshez, szállításhoz, mezőgazdasági és ipari termeléshez, a lakhatás komfortjához ezek után már gazdaságossá válik az energiát is helyi ellátásban szolgáltatni. Kialakul egy önellátó rendszer. Ebben a rendszerben egyúttal megoldjuk önmagunk foglalkoztatását is, méghozzá komoly érték előállításával, ami nem haszonelvű profitot jelent, hanem azt a kreatív emberi alkotást, és munkát, ami valóságosan emberré teszi az embert, megvalósul eleink bölcs biztatása: „Segíts magadon, Isten is megsegít!”

A JÁRMŰGYÁRTÁS ALAPELVEI

A Pápa Mobil fejlesztő csapatának már voltak tervei egy többszereplős gyártói hálózat megszervezésére, de tőkehiány miatt kockázatosnak találták az ehhez szükséges saját cégalapítást. A megbeszélések során egyértelművé vált, hogy a cél közös, így a fejlesztők csatlakoztak szövetkezetünkhöz. A járművek kiviteli tervei oly módon készültek, hogy a gyártás különösebb beruházási igény nélkül történhessen. Ez a következő megfontolás alapján történt:

A bankhitelből történt beruházások kamatát a cégek képtelenek kigazdálkodni, a pályázati pénzek beszűkítik a lehetőségeket. A módszeresen ellehetetlenített magyar ipar és a kisvállalkozások egyre fogyatkozó számú megrendelésekkel törekszenek a túlélésre. Látnunk kell, hogy országszerte kihasználatlan gépek, gépsorok, gyártó kapacitások, dolgozni kívánó, de munkához nem jutó emberek vannak. A nagymértékű tőkebefektetést, bankhitelt nem igénylő termelés beindítása kézenfekvő: meg kell szervezni az együttműködést!

Szövetkezetünk küldetésének tekintjük, hogy az együttműködést a kidolgozott alapelvek szerint megszervezzük, szerződésekkel szabályozott módon, a minőség ellenőrzésével és oktatásokkal biztosítsuk, a jog eszközeivel partnereink piacát megvédjük.

Az önellátás fogalmát az általában uralkodó szemlélettel szemben – mely élelmiszer önellátásban gondolkodik – kiterjesztettük az ipari termelésre is. Arra ösztönözzük a csatlakozni szándékozókat, saját maguk szervezzenek olyan gyártói köröket, melynek tagjai együttesen a jármű minden alkatrészének előállítására képesek. Ennek ideológiai meghatározása: „Közösségi gyártás fogalmán a 30-50 km-en belül lakó természetes személyek és gazdálkodó jogi személyek önszerveződő együttműködése által történő termék előállítás értendő.”

Tévedésben vannak a gazdasági élet egyes mostani szervezői és résztvevői a tekintetben is, hogy mindig a „munkaerőt kell mobilizálni”, a dolgozónak kell a munkalehetőség miatt máshova költözni. Az önszerveződő csoportokkal megvalósuló „közösségi járműgyártás” és a kiszervezhető összeszerelési munkafolyamat bizonyítja, hogy a folyamatok átgondolt tervezésével, szervezésével szinte bárhol, a legkisebb faluban is munkalehetőség teremthető.

Az általánostól eltérő munkaszervezési módok azért is célszerűbbek, mert szándékunk szerint országszerte munkahelyeket kívánunk teremteni. Olyan területeken is, ahova egyébként más munkahely nem települ, és ahol a gyártói kört nem tudják megszervezni.  Lehetőséget erre egyrészt a gyártási folyamatok szétválaszthatósága biztosít. Az egyik területen működő „alkatrészgyártó” csapat legyártja az alkatrészeket, és (kittként, mint egy lapraszerelt bútort) eljuttatja a másik területen működő összeszerelő személynek, akinek a munkájához már csak kéziszerszámokra van szüksége. Másrészt a terméklánc rövidítése miatt az árusítást, az időszakos szervízelést, garanciális és egyéb javításokat is biztosítani kell.

A GAZDASÁGI HÁTTÉR KIALAKÍTÁSA

Egy gazdálkodó szervezet működésének feltétele a gazdálkodáshoz szükséges eszközök biztosítása, a likviditás megőrzése. Szövetkezetünk alapítását követően elsődleges forrásunk volt a szövetkezeti részjegy vásárlás. Tagjaink ebben jeleskedtek – elkötelezett, lelkes alapítóink voltak.

A járműgyártás indításánál ügyelnünk kellett arra, hogy a kezdeti magas költségek – jogvédelem, szakhatósági engedélyeztetés, alapanyagok, segédanyagok beszerzésének költségei – ne roppantsák meg gazdálkodásunkat. Új források bevonására merült fel igény.

Saját tőke, bankhitel és pályázati pénzek nélkül is megvalósíthatók üzleti elképzelések, alulról szerveződő, kölcsönös együttműködéssel, „sok kicsi sokra megy” - elven összeadott pénzek segítségével - ezt crowdfunding jelenségnek nevezi a szakirodalom. Webes szervezéssel biztatják együttműködésre a vegyes összetételű érdeklődők tömegét, akik a nyereség utáni osztalékban részesülnek. Ezt a lehetőséget választottuk azzal, hogy a kisbefektető akár munkatársunk is lehet.

A szokványos médiahirdetések helyett a levelező rendszerekben rejlő lehetőségekre fordítottuk figyelmünket, azt célozva, hogy a címzettek a hozzájuk érkezett e-mail üzenetünket továbbküldik ismerőseiknek. Akkor lehetséges ez, ha az üzenet figyelemfelkeltő. Ennek elérésére pályázati kiírásokkal törekszünk.

PÁLYÁZATAINKBÓL PÉLDAKÉNT / Pályázatok menüpont:

1. Adjunk nevet járművünknek!

A járműcsalád tagjainak elnevezését várva jutalmat tűztünk ki. A pályázat célja volt felhívni magunkra a figyelmet.

2. Pénzügyi befektetés a jövőbe!

Ez a pályázat célozza meg a kisbefektetőket.

3. Legyen az Üzlettársunk/Munkatársunk!

Itt a gyártói körök megszervezését, a dolgozni kívánók jelentkezését várjuk.

5. Találd ki a munkahelyed!

A pályázat alapkérdése: Milyen tevékenységre használnád a járművet, amely eddig gépjárművel vagy kerékpárral nem volt gazdaságos, vagy nem volt lehetséges?   A legígéretesebb ötlet/öletek beküldőjének/beküldőinek szövetkezetünk meghatározott időtartamra átadja a kiválasztott járművet, hogy megvalósíthassa elképzelését.

III. A BIZTATÓ JÖVŐ

Bizakodással tölt el bennünket, hogy a munkatársnak – üzlettársnak jelentkezők lelkesek, elkötelezettség mutatkozik a közös ügy iránt. A Kárpát-medencei kör teljessége érdekében Horvátországra, Szerbiára és Ukrajnára is tervezzük a jogvédelem kiterjesztését. A közösségi gyártásra jelentkezőket biztatni tudjuk azzal, hogy az Uniós piac hatalmas, kicsi és nagy egyaránt elfér rajta, magánszemélytől, kisiparostól nagyvállalkozóig mindenki megtalálhatja a lehetőséget. Üzleti tervünk alapján már havi pár darabos, egyedi gyártás is mutat fel némi nyereséget. Sorozatgyártásra áttérve ez jelentősen nő, megcélozhatók a külföldi piacok.

Tekintse meg honlapunkon a járműprojekt - logikai vázlatatát, mely a piackutatási adatok mellett szintén alátámasztja, hogy nagy szükség van egy ilyen járműcsaládra!

Realitások – a közösségi gyártású jármű SWOT elemzése

Erősségek

 • Alacsony (egy elektromos kerékpárét kevéssé meghaladó) előállítási költség.
 • Alacsony fenntartási, üzemeltetési költség
 • Az utazó védelme az esőtől, széltől
 • A megfelelő utánfutóval a család közlekedésére, vagy 100 kg-ig teherszállításra alkalmas
 • Kőolajtól független, környezetkímélő és majdnem 100 %-ban újrahasznosítható

Gyengeségek

 • Csak elektromos hajtással viszonylag alacsony hatótávolság
 • Megszokást igénylő vezetés kanyarvételnél
 • Műanyag szélvédőnél ablaktörlő helyett vízsugaras (kézi spriccelő) tisztítást kell alkalmazni
 • A domborzat növekedésével a használhatósága csökken
 • Nagy hidegben, hóban nem, vagy kevéssé használható

Lehetőségek

 • Kiválthat kerékpárt, elektromos kerékpárt, motorkerékpárt, személygépkocsit, furgont
 • A család közlekedési és szállító eszközévé válhat
 • A helyi termékek szállító eszközévé válhat
 • Az egészségvédelem, fitnesz és a természetvédelem közlekedési eszközévé válhat
 • Távolsági tömegközlekedés – helyi kölcsönjármű kombinációval átalakíthatja a közlekedés teljes rendszerét

Fenyegetettségek

 • A vevők a drágább, jogosítvánnyal vezethető mopedautót választják
 • A sokkal drágább, de kényelmesebb személygépkocsit választják
 • A már megszokottabb „hagyományos” elektromos kerékpárokat, vagy mopedeket választják
 • Az olcsóbb, kevésbé komfortos kerékpárt választják
 • Egyéb, olcsó járművet fejlesztenek ki

A járműcsalád jellemzői

Oldalt félig nyitott karosszériával ellátott 3 kerekű, 4 évszakos járművek.

Szélesség: 0,7 méter, hosszúság: 2 méter, magasság: 1,6 méter.

Felépítménye lehet:

 • személyszállító, melyen 2 felnőtt utazhat (vagy egy felnőtt több gyerekkel). 50 literes, esővédett, zárható csomagtere van.
 • nyitott platós teherszállító
 • zárt kocsiszekrényes teherszállító

Mindegyik vontathat könnyű utánfutót. A személyszállító kivitelű, gyermek utánfutót vontatva elszállítja a kétgyermekes családot. A KRESZ szerint kerékpárként, akár kerékpárúton is közlekedhetnek.

Műszaki jellemzők

Hibrid hajtás

1. Hajtás: 300 W-os elektromos motor, 36V, 22 Ah akkumulátorral, 27 km/h végsebességgel a hatótávolsága a terep- és közlekedési viszonyoktól függően 40 - 60 km.

2. Hajtás: pedálhajtás. A súrlódási és légellenállási tényező hozzávetőleg ugyanakkora, mint a kerékpárnál, így a folyamatos hajtás is ugyanakkora erőkifejtést igényel, ha nem kapcsoljuk be az elektromos hajtást. A jármű így addig megy, amíg az utazó bírja szusszal!

3. Természetesen, az elektromos és a pedálhajtás együtt is működhet, ez olyan, mintha állandó hátszéllel kerékpároznánk. A kettő aránya a gázkar húzásával állítható be, így mindenki akkora izomerővel pedálozhat – ha akar – amely kellemes számára. Egy felnőtt ember huzamosan 60 – 100 Watt teljesítményt képes kifejteni. Az elektromos motor így izomerejének legalább háromszorosával is segítheti. A hatótávolság tehát jelentősen növelhető.

A járművekkel kapcsolatos költségek

Beszerzés

A járműcsalád tagjainak ára kiviteltől, felszereltségtől függően 250.000 – 330.000 Ft + ÁFA.

Mihez képest? - tehetjük fel a kérdést!

3.000.000 – Ft környéki belépő áron vásárolható olyan furgon, mely tud olyan szolgáltatást nyújtani, mint a teherszállítóként működő járműveink. Használt furgon ennél jóval olcsóbb is lehet, viszont felmerül rögtön az üzembiztosság kérdése ennek járulékos költségeivel, és megmaradnak a fenntartási költségek: súlyadó, kötelező felelősségbiztosítás.

450.000 Ft környéki belépő áron kaphatók hasonló megbízhatóságú elektromos kerékpárok (magyar gyártásúak is), melyekkel szemben a mi járműveink előnye, az utazó védettsége az időjárás viszontagságaitól, valamint személyszállító kivitelben is a jelentős teherszállító képesség, a nagy méretű, esővédett, zárható csomagtér.

Fenntartás – üzemeltetés

Járműveink ezen költségei megegyeznek az elektromos kerékpárokéval. Nettó költségként 50-70 fillér/km, terepviszonyoktól függően, de ha a bruttó költséget tekintjük, melybe az akkumulátorok időszakos cseréjét is számítjuk, még mindig 2 Ft alatt marad a kilométerenkénti költség, csak elektromos hajtással számolva. Tehát még pedálhajtásos besegítés nélkül is csak tizede a gépjárművek üzemanyag költségének, és itt nem kell számolni a kötelező felelősségbiztosítással és a súlyadóval sem.

elektromos_ugyes__okos_kicsi

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, kérjük, a honlapon tanulmányozza át pályázatainkat, hogyan tudna bekapcsolódni a közös munkába?! Amely közös munkának nem kevesebb a tétje és célja, mint a Kárpát-medence önellátásának újfajta szemlélete, közös megteremtése. Máshogy nem megy, csak együttműködve!

Honlapunk FELHÍVÁS menüpontjában találhatók az aktuális híreink.

 

Köszönjük figyelmét!

Jó reménységgel, és bizakodva tekintünk afelé, hogy Ön is keresi a kapcsolódási pontokat, és tudunk munkatársak, egymás segítői lenni a jövőben! Mi komolyan hiszünk ebben, ezért is olvashatja most ezeket a sorokat.

Pannon Korona Szövetkezet

„Hiszek egy Istenben, hiszek egy hazában,

Hiszek egy isteni örök igazságban,

Hiszek Magyarország feltámadásában”

 

 

Bejelentkezés


Termékkategóriák

Kosár
A kosara jelenleg üres.

Keresés

"Élni fog a nemzet, amely összetart!" (Arany J.)

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa64
mod_vvisit_counterTegnap32
mod_vvisit_counterEzen a héten96
mod_vvisit_counterMúlt héten370
mod_vvisit_counterEbben a hónapban1169
mod_vvisit_counterMúlt hónapban1104
mod_vvisit_counterÖsszesen254925

Látogatók: 2 vendég online